Nowe funkcje oszczędzania w maszynach serii MT


Dzięki nowym rozwiązaniom wprowadzonym w maszynach MT mogą Państwo jeszcze więcej oszczędzić. Techniczna optymalizacja strefy płukania zredukowała zużycie wody do niezbędnego minimum, przez co koszty pracy uległy znacznemu obniżeniu.

Strefa płukania maszyn Winterhalter serii MT została wyposażona w na nowo opracowany system filtracji. podstawą optymalizacji jest już dawno sprawdzona technologia Mediamat. Dzięki sile odśrodkowej działającej w Mediamacie usuwane jest z wody blisko 100% bardzo drobnych zanieczyszczeń.

Poza tym zostały na nowo opracowane dysze płuczące. Ich nowa geometria gwarantuje idealne rozprowadzenie wody płuczącej oraz dokładne pokrycie powierzchni myjących.

Wprowadzono również techniczne modyfikacja do sprawdzonych i przetestowanych pomp ciepła, zarówno w małych jak i w dużych wersjach. W rezultacie ClimatePlus jest wyposażona w nową pompą ciepła, która łączy pozytywne aspekty obu poprzednich rozmiarów. ClimatePlus imponuje efektywnością energetyczną większej pompy ciepła dopasowanej w zależności od dostępnego miejsca.

Dzięki technicznej optymalizacji strefy płukania osiągamy istotną redukcję zużycia wody - nawet do 20%. Pociąga to za sobą znaczne obniżenie kosztów pracy, a co za tym idzie, zmniejszenie zużycia płynów myjącego i nabłyszczającego oraz energii.