Impressum

Impressum Winterhalter

Informacje zgodnie z §5 ustawy o mediach elektronicznych:

Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.

ul. Trakt Brzeski 62B

05-077 Warszawa-Wesoła

 

Telefon: +48 22 773 25 52; +48 22 773 00 13

Fax: +48 22 773 33 03

E-mail: biuro@winterhalter.com.pl

 

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000069314

NIP: 952-17-67-424


Wykluczenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści:

zawartość naszych stron została stworzona z zachowaniem najwyższej pieczołowitości. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności, poprawności i aktualnego stanu treści naszych stron. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści zawarte na tych stronach zgodnie z sekcją 7 par. 1 ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Zgodnie z §§ 8-10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych i zapisywanych informacji z zewnętrznych źródeł ani do badania okoliczności, które mogą wskazywać na nielegalne poczynania. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania użycia informacji zgodnie z przepisami ogólnymi pozostają wiążące. Wszelka odpowiedzialność za nie jest możliwa wyłącznie od chwili wykrycia konkretnej popełnionej niesprawiedliwości. Gdy takowa zostanie ujawniona, natychmiast usuniemy informacje.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do witryn internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tej przyczyny nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za wymienione treści zewnętrzne. Za treści te odpowiada właściciel lub operator stosownej witryny. Powiązane witryny zostały w momencie ich łączenia sprawdzone pod kątem ewentualnych uchybień prawnych. W chwili łączenia nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści powiązanych witryn nie jest możliwa bez przedłożenia konkretnych dowodów uchybienia prawnego. W razie ujawnienia takowych natychmiast usuniemy stosowne linki.

Prawa autorskie
Treść i prace zawarte w tych serwisach przez operatora serwisu podlegają niemieckim prawom autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkie typy zastosowań wykraczające poza granice wyznaczone przez prawo autorskie wymagają uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i zapisywanie kopii niniejszego serwisu dozwolone jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. W sytuacjach, gdy treść znajdująca się w serwisie nie została stworzona przez jej operatora, przestrzegane są prawa autorskie stron trzecich. Treści pochodzące od stron trzecich są oznaczone jako takie. W razie zauważonego naruszenia praw autorskich prosimy nas poinformować. Wszelkie treści uznane za naruszenie prawa zostaną usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszego serwisu jest ogólnie możliwe bez pozostawiania informacji osobistych. Ewentualne gromadzenie danych osobistych (takich jak nazwiska, adresy i adresy e-mail) na naszych stronach zawsze odbywa się w sposób dobrowolny. Dane te nie będą przekazywane stronom bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że w mechanizmach przesyłania danych w Internecie (na przykład wiadomości e-mail) mogą występować luki w zabezpieczeniach.

Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej do wysyłania nie zażądanych wyraźnie reklam jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy serwisów zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych informacji w formie spamu.

Deklaracja ochrony danych dla użycia wtyczek Facebook (przycisk „Lubię to!”)
Ze stronami naszej witryny zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebook są identyfikowane w naszej witrynie poprzez logo Facebook oraz przycisk „Lubię to!”. Informacje ogólne o wtyczkach serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy użytkownik odwiedza nasz serwis, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem serwisu Facebook. Facebook otrzyma informacje, że odwiedzili Państwo naszą witrynę ze swojego adresu IP. Kliknięcie przycisku „Lubię to!”, gdy są Państwo zalogowani do konta Facebook, pozwala powiązać treści na naszych stronach z Państwa profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może wiązać odwiedziny naszej witryny z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, iż jako dostawcy stron nie dysponujemy informacjami o wysyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez serwis Facebook. Dodatkowe informacje o deklaracji ochrony danych serwisu Facebook można znaleźć pod adresem pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przypisywać Wasze wizyty w naszej witrynie do Państwa konta użytkownika, prosimy wylogować się z konta na Facebooku.

Wyjaśnienie ochrony danych do korzystania z Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics – serwisu analizującego WWW, należącego do Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe zapisane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystania przez Państwa naszej witryny. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej witryny, tworzone w pliku cookies, są zwykle przechowywane w serwerze Google na terenie USA. W przypadku włączenia anonimowości adresu IP w niniejszej witrynie, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google na terenie USA i tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy wykorzystania przez Państwa tej witryny w celu wygenerowania raportów o witrynie i świadczenia operatorowi witryny dodatkowych usług związanych z Internetem. Adres IP wysłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie zostanie dodany do żadnych innych danych gromadzonych przez Google.

Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zauważyć, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo skorzystać z kompletu funkcji oferowanych przez ten serwis. Mogą też Państwo wstrzymać transfer i gromadzenie danych z cookies oraz danych związanych z wykorzystaniem przez Państwa witryny (łącznie z Państwa adresem IP) do Google, jak również przetwarzanie tych danych, pobierając odpowiednią wtyczkę do przeglądarki z adresu tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deklaracja ochrony danych na użytek Google AdSense

Niniejsza witryna korzysta z Google AdSense – serwisu podłączającego reklamy, należącego do Google Inc. („Google”). Google AdSense wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe zapisane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystania przez Państwa naszej witryny. Google AdSense używa również tzw. znaczników nawigacyjnych (niewidocznych obrazów) Web Beacon. Znaczniki pozwalają na analizę informacji takich, jak np. pobieranie tych obrazów przez odwiedzających.

Informacje o wykorzystaniu niniejszego serwisu, gromadzone przez cookies i znaczniki nawigacyjne (łącznie z Państwa adresem IP) oraz dostarczanie formatów reklam zostaną przesłane do serwera Google w USA i tam zapisane. Informacje te firma Google może przesyłać do swoich partnerów handlowych. Firma Google nie powiąże Państwa adresu IP z zapisanymi przez Państwa danymi.

Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zauważyć, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo skorzystać z kompletu funkcji oferowanych przez ten serwis. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o sobie danych przez Google na sposoby przedstawione powyżej i do wspomnianych powyżej celów.

Wykorzystanie zgromadzonych danych:
poza wspomnianymi powyżej zamierzonymi sposobami użycia, dane dostarczone przez Państwa będą wykorzystane zgodnie z obowiązującymi warunkami ochrony danych przez Google. Google może publikować sumaryczne statystyki aktywności +1 przez użytkownika lub dostarczać je użytkownikom i partnerom, na przykład wydawcom, zainteresowanym stronom i powiązanym witrynom.

Źródło: Zastrzeżenia z eRecht24, portalu poświęconego przepisom prawa w Internecie prowadzonego przez adwokata Sörena Sieberta, oświadczenie o ochronie danych serwisu Facebook, warunki Google Analytics, wyłączenie odpowiedzialności Google AdSense, warunki Google +1